Slevik Terrasse, Fredrikstad

Hva: Sprengning for vei og VA nytt boligfelt

Byggherre: Kniplefjellet Eiendom

Oppdragsgiver: Brødrene Ødegård Maskindrift AS