VIKEN FJELLSPRENGNING

Sikker. Fleksibel. Pålitelig.

Viken Fjellsprengning AS er et fleksibelt fjellsprengningsfirma med høy sikkerhetsgrad og en innstilling om at en avtale er avtale.

OM VIKEN FJELLSPRENGNING

Viken Fjellsprengning utfører alle typer bore- og sprengningsarbeider – fra små tomter til større entrepriser.

Vår moderne maskinpark og faglig dyktige ansatte sikrer at samtlige prosjekter utføres med den største sikkerhet, fleksibilitet og pålitelighet. Med god utdanning og lang erfaring i fagfeltet er vi skikket til å utføre det meste innen utfordrende sprengningsoppdrag.

TJENESTER

Sprengning

Alle typer sprengning til tomter, industri, veiprosjekter. Pallsprengning, Grøftesprengning, Tomte- og veisprengning og forsiktig sprengning nærmere enn 5 meter.

Boring

Dimensjoner fra 38 mm til 110 mm ned til praktisk mulig dybde. Salveboring, sømboring, konturboring, bolteboring, fordybling av spunt og grunnboring til fjell.

Transport

Vårt moderselskap Brødrene Ødegård Maskindrift AS bistår med transport av skytematter og maskiner, samt fjerning og flytting av masser etter endt sprengning.

Fjellkiling

Vi samarbeider med profesjonelle leverandører og konsulenter innen Fjellkiling og Vaierkutting/saging.

REFERANSER

+
Borge Pukkverk, Fredrikstad
Pukkverksalve for masseuttak
Les mer
+
Begby, Fredrikstad
Sprengningsarbeider for nytt leilighetskompleks
Les mer
+
Slevik Terrasse, Fredrikstad
Sprengning for vei og VA nytt boligfelt
Les mer
+
Roligheten, Sarpsborg
Sprengning for vei og VA nytt boligfelt
Les mer

HMS

HMS er alltid på dagsorden når nye oppdrag skal planlegges og vi tar alltid hensyn til det ytre miljøet når vi er ute på jobb. Våre ansatte skal oppleve å ha en trygg, trivelig og utviklende arbeidsplass. Vår virksomhet er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste for å sikre, overvåke og trygge våre medarbeidere i deres hverdag.

For planlegging og dokumentasjon av vårt sprengningsarbeid benytter vi BlastManager. Vårt HMS/KS-system er samlet i et elektronisk styringssystem, er aktivt i bruk og det inneholder retningslinjer for helse-, miljø-, og sikkerhet, samt gode rutiner for kvalitetssikring. Revisjon av kvalitetssikringssystemet gjennomføres minimum en gang i året.

Viken Fjellsprengning er fullt registrert som leverandør i Startbank.

KONTAKT OSS

ADRESSE

Viken Fjellsprengning AS
Rosenborgveien 11
1630 Gamle Fredrikstad

KONTAKT OSS

Tlf. 906 39 388
E-post: post@vikenfjell.no
Facebook

KONTAKTPERSON

Jørgen Hermansen, Bergsprengningsleder
Mob. 906 39 388
E-post: jorgen@vikenfjell.no

KONTAKTSKJEMA